Fremtidens arbeidsplass: Trivsel og produktivitet med mennesket i fokus

Mari Spiten-Nysæter

Fremtidens arbeidsplass: Trivsel og produktivitet med mennesket i fokus

Prosjektet ser på hvordan interiørarkitekten kan påvirke livene til menneskene på som jobber hos Tomra. Ved å tenke helhet og benytte arkitektoniske virkemidler kan man skape gode og positive omgivelser som motiverer oss til å prestere og føle oss bedre. I dette arbeidet har biofilisk design og tiltakene i WELL Building Standard stått sentralt.