Fryd & Gammen - Matdestinasjon i Ski

Mari Aandal

Fryd & Gammen - Matdestinasjon i Ski
Hvordan kan interiørarkitektur bidra til å skape en matdestinasjon gjennom å tilrettelegge for restaurant og utsalgssted for lokalprodusert mat?