Sosialt samvær og bokvalitet

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Sosialt samvær og bokvalitet

Hvordan kan interiørarkitektur tilrettelegge for sosialt samvær og bokvalitet i en studentbolig, med hensyn til å motvirke ensomhet og gi overskudd i studenters helse og velvære? Et konsept basert på å utforme en studentbolig hvor fellesskap, bokvalitet og velvære står sentralt. Grunnlaget i utformingen er å koble naturen inn i et bygd miljø.