Magnus Gjøvik

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - Magnus Gjøvik
Mitt navn er Magnus, og er nå ferdigutdannet som både skuespiller og musikal-artist ved Kristiania. Etter dobbel bachelor er jeg nå klar for å hoppe inn i frilanslivet og fortsette mitt virke innenfor sang, dans og teater. Jeg vil også fortsette å videreutvikle min bachelorforestilling "SLIPP", som jeg vil forsøke å få satt opp på beina igjen.