Usynlig - Måneden for psykisk helse

Lotte Myrland

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Usynlig - Måneden for psykisk helse
Mai er måneden for vår og blomstring, glede og fornyelse. Fra 2020 vil mai også være måneden for psykisk helse. Denne måneden skal hete Usynlig, noe som står for den usynlige sykdom. Navnet har en dobbeltbetydning og skal også være Synlig. Den har som mål å bryte stigmaet rundt psykisk helse og bidra til mer prat om temaet. Tema: Selvmord.