Aldring i stadier

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Aldring i stadier

Med dette bachelorprosjektet ville jeg vise aldringer i tre forskjellige stadier med utgangspunkt i 1940-tallet. Jeg ville forske på hvordan anatomien endrer seg når vi eldes med tanke på livsstil og anatomiske forutsetninger. Aldringene er gjort ved hjelp av silikonapplikasjoner og ektehårsparykk.