Eira Studenthjem. Fellesskap og tilhørighet for studenter.

Line Emilie Bråthen

Eira Studenthjem. Fellesskap og tilhørighet for studenter.

Eira studenthjem er en studentbolig som er utviklet for å møte målgruppens ønske om trygghet-og fellesskapsfølelse. Gjennom den visuelle identiteten og en tjeneste i form av en app er målet at Eira studenthjem blir et trygt og attraktivt valg for nyinnflyttede studenter.