Send to Honey

Kull 27 Jazz fordypning

Norges Dansehøyskole - Send to Honey
Halve gruppen fremfører Send To Honey av Matilda Fleberg. Dansere; Ronja Elise Hirte, Tonje Sigvaldsen, Henriette Gundersen Moskaug, Ingrid Johansen, Amalie Skjærpe, Andrine Renate T. Semb