Ginas hus - bofelleskap for aleneforeldre

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Ginas hus - bofelleskap for aleneforeldre
Samfunnet er stadig i utvikling og boliger må tilpasses dette. Nye familiekonstellasjoner og moderne behov trenger nye arkitektoniske løsninger. Et bygg i nyklassisistisk stil fra 1925 er tegnet om til et bofelleskap for aleneforeldre. Som interiørarkitekt vil en stor del av jobben bestå i å skape gode boliger og gode rom å være i. Jeg prøver først å forstå hva en god bolig er, hva estetikk er, hva som former våre preferanser og hva som er generelle estetiske kvaliteter folk setter pris på. Jeg har også sett på historien til bofelleskap og erfaringer gjort. Dette er så brukt som grunnlag for valgene i utformingen av bofelleskapet Ginas hus.