Løkkafolk

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Løkkafolk

Prosjektet utelukker de sterke fordommene ovenfor stereotypier i bydel Grünerløkka. Boka omfavner Løkkas kompleksitet, lag og fragmentert natur gjennom en litterær tilnærming. Det skapes meningsfylte sammenhenger mellom steder, historier, mennesker og gjenstander som ikke nødvendigvis er relatert.