Løkkafolk

Kristine Nord

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Løkkafolk
Prosjektet utelukker de sterke fordommene ovenfor stereotypier i bydel Grünerløkka. Boka omfavner Løkkas kompleksitet, lag og fragmentert natur gjennom en litterær tilnærming. Det skapes meningsfylte sammenhenger mellom steder, historier, mennesker og gjenstander som ikke nødvendigvis er relatert.