Prolong- Studentboliger

Kristine Hagen

Prolong- Studentboliger

Formålet med prosjektet er å øke fokuset på en mer effektiv boform, for å se hvordan interiørarkitektoniske virkemidler kan skape god bokvalitet på færre kvadratmetere i kombinasjonen med bruken av temporære tomter. Prosjektet står som et svar på etterspørselen av manglende boenheter til studenter og deres livssituasjon.