Barnas Palett

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Barnas Palett
Prosjektet utforskar korleis fargepsykologien kan bidra til å forbetre utviklings- og læringsmiljøet i barnehagen. Dette gjennom ein balanse mellom farganes påverknad, barnehjernes fysiologi og pedagogikken.