Rådvill Vilje for Storm på skolen

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Rådvill Vilje for Storm på skolen
Et tjenestedesignprosjekt utviklet sammen med kontaktlærere på vei mot en mer levedyktig arbeidshverdag.