Krisesenteret i Oslo

Karoline Fernsjø

Krisesenteret i Oslo

Denne oppgaven tar for seg hvordan interiørarkitektur kan bidra til en økt opplevelse av trygghet for kvinner på Krisesenteret i Oslo. Jeg har sett på begrepet trygghet, hvordan vi opplever omgivelsene våre og hva ulike elementer innen interiørarkitektur kommuniserer med oss.