En inkluderende arbeidsplass

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - En inkluderende arbeidsplass

Temaet er utforming av interiør på kontorarbeidsplassen. Formålet er å skape et godt og inkluderende miljø for alle brukere med forskjellige ferdigheter og behov, inkludert mennesker med lettere psykiske lidelser. I løsningen er det vektlagt et biofilisk design, hvor naturens påvirkning er grunnlag for flere interiørfaglige valg.