Eira - BA breakdown

Karina Kimberly Frosthammer

Eira - BA breakdown

Jeg var i gruppe med Ingvild og Sara og vi skulle lage en teaser til den hypotetiske netflix-serien "Eira". I tillegg til å produsere to shots hver, hadde vi alle praksisplasser på hvert vårt studio. Som en del av den eksterne bacheloren hadde jeg gleden av å være hos Steamheads hvor jeg fikk jobbe på selveste Kompani Lauritzen!