Bachelor hos Mørkredd

Kamilla

Bachelor hos Mørkredd

Jeg har vært så heldig å få lov til å være utplassert hos Hyper Games As under min bachelor oppgave.

Med problemstillingen
"Hvordan skape assets som er tilpasset Mørkredd sin artstyle?"

Jeg har brukt Maya og Substance Painter for en stilisert og lowpoly stil