Flett - relevant nettverksbygging for flyktninger

Kaia Feinberg

Flett - relevant nettverksbygging for flyktninger

Gjennom tjenestedesign ble det utforsket hvordan flere flyktninger kan få relevant arbeid i Norge. Løsningen "Flett" er et mentorprogram som gjennom nettverksbygging kobler flyktninger med bransjen de vil jobbe i.