Campusarkitekturens påvirkning på studenters psykiske helse og motivasjon

Julie Mosveen Ingebretsen

Campusarkitekturens påvirkning på  studenters psykiske helse og motivasjon

Denne bacheloroppgaven vil belyse hvordan interiørarkitektur kan bidra positivt til studentenes trivsel og psykiske helse. Motivasjonen studenter har, og måten den kan bli påvirket på av å sitte på campus, er også et sentralt tema som skal besvares i denne oppgaven.