Trygg Rehabiliteringssenter

Julie Hamre

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Trygg Rehabiliteringssenter

Trygg rehabiliteringssenter er et tilbud for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner, og deres barn. Senterets farger, materialer, rom og utforminger er nøye utvalgt. De er betydningsfulle og fundamentale elementer i den voldsutsattes opplevelse av å være på rehabiliteringssenteret. Målet er å skape trygge rammer for brukerne.