Mitt Mønster

Josefine Sterud Brubakken

Mitt Mønster

En selvhjelpsapp for unge som sliter med angst, bygget på kognitiv terapi.Link til prototype: https://xd.adobe.com/view/e34f93af-fe1d-49e8-8e49-ffa3c6a7dd7e-b61c/?fullscreen