Grut Turkaffe

Jonatan Drab

Grut Turkaffe

Konseptet tar utgangspunkt i øyeblikk/utsnitt fra turen. Ved å knytte slektskap til den ekspressive norske naturen, skal identiteten bidra til å fremstille de små øyeblikkene enhver tur består av, som noe spesielt og hjertekjært på tvers av pakningene.LINK TIL ANIMASJONER:https://indd.adobe.com/view/1181e869-8c8c-4d08-a962-e7e31271fa3a