Veterinærhøgskolen

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Veterinærhøgskolen
Dem gamle veterinærhøgskolen ved Adamstuen får videreført sin identitet gjennom arkitektoniske "smykker" og ny funksjon. Oppgaven stiller spørsmål til utbygging, byutvikling og preservering av bygg.