Interiørarkitektens rolle i en autists hverdag

Johnel

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Interiørarkitektens rolle i en autists hverdag
Prosjektet søker etter skolebyggkvalitet ved å tydeligjøre interiørarktiektens rolle, ved å finne ut hvordan interiøret skal tilrettelegges for barn med autisme for å bedre deres skolehverdag. Målet er at barna skal få den samme oppfølgingen og hjelpen hjemme og i barnehagen, også når de starter på skolen.