Visuell identitet for en kystkommune

Johannes Sveen Ekrem

Visuell identitet for en kystkommune

En ny visuell identitet for kystkommunen Arendal. Den nye identiteten skal gjenspeile byens historie,
 naturskjønnhet og innbyggere.