Prosjekt Samarbeid // Innbyggertorg og Bibliotek

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Prosjekt Samarbeid // Innbyggertorg og Bibliotek

Indre Østfold Kommune ble etablert etter kommunesammenslåingen januar 2020. Kommunen valgte å beholde alle de fem innbyggertorgene og bibliotekene fra de tidligere kommunene. Fem avdelinger skulle nå bli én enhet. Hvordan kan vi forbedre samarbeidet på tvers av avdelingene til innbyggertorg og bibliotek?