Vigeland

Jesper Troan

Vigeland

Under flytting fra Frogner til Oslo sentrum, blir Vigelandmuseet til Vigeland.Konseptet fokuserer rundt å markedsføre Gustav Vigelands kunst på en nyansert måte, som gjør kunstneren relevant og spennende for dagens og fremtidens målgrupper.