Vigeland

Jesper Troan

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Vigeland
Under flytting fra Frogner til Oslo sentrum, blir Vigelandmuseet til Vigeland. Konseptet fokuserer rundt å markedsføre Gustav Vigelands kunst på en nyansert måte, som gjør kunstneren relevant og spennende for dagens og fremtidens målgrupper.