Elegier

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Elegier

Elegi er en diktsjanger, også kalt klagesang. Denne boken fokuserer på negative kommentarer i norske kommentarfelt. Ved å bli eksponert for slike kommentarer over lengre tid utvikler vi en likegyldighet, og stadig verre kommentarer godtas. I Elegier blir innsamlede kommentarer presentert i et nytt format, og deres status i samfunnet visualisert.