Overhørt i Oslo

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Overhørt i Oslo

Typografi kan være et viktig verktøy for å forstå et budskap. Jeg har alltid vært fascinert avtypografi og hvordan tekst alene kan fortelle en historie. Ved emnebetoning og strategisk brukav typografi vil jeg visualisere overhørte uttalelser på en måte som forsterker budskapet. Detteer tilfeldige samtaler jeg har overhørt i Oslo.