Markedsføring på Instagram - et sosiologisk perspektiv

Ingunn Borvik

Institutt for Scenekunst,  Musikk og studio - Markedsføring på Instagram - et sosiologisk perspektiv
I denne oppgaven gjør jeg en kvalitativ analyse av brillemerket Oliver Peoples sin markedsføring på Instagram. Jeg undersøker hvordan tradisjonelle teorier innen sosiologi kan belyse dagens markedsføring og merkevarebygging i sosiale medier. Formålet er et innblikk i sosiale mediers muligheter vedrørende kommunikasjon på individ- og samfunnsnivå.