Ingrid Lovise

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Ingrid Lovise

Prosjektet er plassert innen produksjonsdelen av studieprogrammet. Jeg har studert arrangement og miks, og hvordan jeg kan jobbe med personlig egenart ved å ta bevisste valg i disse prosessene.

Det er jeg som har skrevet, fremført og produsert det musikalske produktet.