Interiørarkitektur som bidrag til rehabiliterende miljø i norske fengsler.

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Interiørarkitektur som bidrag til rehabiliterende miljø i norske fengsler.

Dersom innsatte får mulighet til å utvikle seg og endre handlingsmønster allerede inne i fengselet, vil det ikke bare gagne dem selv, men også samfunnet generelt. Hvis dette ikke skjer, risikerer vi å få ut de samme «kriminelle» som vi satte inn. I denne bacheloroppgaven redesignes et eksisterende bygg til et fengsel, med rehabilitering i fokus.