Du kan ikke fange Røyk

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - Du kan ikke fange Røyk

'Du kan ikke fange røyk'' er min bachelorforestilling. I denne forestillingen ville jeg ta utgangspunkt i setningen ''Man er som oftest hardest med seg selv'', så jeg skrev et manus bestående av dikt, dialoger og monologer. Ved hjelp av musikk, dans, tyll og lys forsøkte jeg å skape en ny verden på scenen, og gå inn i det psykiske ved et menneske.