Mellomrom

Ina Christine Næss Lysholm

Mellomrom

Hvordan kan interiørarkitektur skape bokvalitet for enslige unge voksne i en ventende situasjon på asylmottak? Konseptet bygger på tanken om de arkitektoniske mellomrommene og mellomrom i materialbruk, i tillegg til den dobbelte betydningen ved at det å være på asylmottak kan føles som et mellomrom i livet for menneskene som er der.