Festivalidentitet for Format

Hilde Kjøren Bakken

Festivalidentitet for Format

Prosjektet mitt går ut på å visualisere musikk gjennom en generativ identitet for den fiktive festivalen Format. Formålet med identiteten er å skape et system som gjør det lettere å oppdage ny musikk når man er på festivaler. Designet er bygget rundt personlige mønster som er generert fra musikken artistene spiller, og de besøkendes musikksmak.