Inspisient - et bindeledd i teaterhierarkiet

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Inspisient - et bindeledd i teaterhierarkiet

Hvordan navigerer inspisienten institusjonsteatrets hierarki med utgangspunkt i deres unike lederrolle? Og hvordan utvikler dette seg fra prøveperioden til spilleperioden?