Nordic garden

Helene Adams

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Nordic garden

Formålet med dette prosjektet har vært å skape en aktiv og trygg bosituasjon for eldre voksne ialderen 70 til 90 år, der muligheten for å bo lengst mulig i sine egne hjem har stått i fokus.Oppgaven har basert seg på hovedtemaene, eldreomsorg, livskvalitet og biofilisk design.