DESTINASJON STOPPESTED.

Helena Hauge

DESTINASJON STOPPESTED.
Destinasjon Stoppested, er et nytt og bærekraftig konsept. Ved de stadige endringene i detaljhandelen, slik som tekstilindustrien som må tilpasse seg mer krav i fremtiden ved mer bærekraftige løsninger. Med de økende forskjellene i samfunnet med fattigdom, inkludering og felleskap, er formålet med dette konseptet å kunne bidra til å skape et bærekraftig og innovativ konseptløsning ved gjenbruk, produkter, tjenester og mest av alt felleskap for mennesker. Viktigheten av å få følge med på den raske utviklingen, er å være innovative i tankegangen når det kommer til handel eller tjenester. Alle bussene i Destinasjon Stoppested skal være med på å gi alle besøkende en trygg, komfortabel og effektiv måte å reise til og fra destinasjonen på. Bussene er utstyrte med moderne interiør og Wi-Fi, klimaanlegg og komfortable sitteplasser. Bussene skal være alternativet der kunden enten blir oppsøkt eller kunden kan oppsøke den nærmeste bussen fysisk eller via en app. Sy- & skomakerbussene Disse er rettet mot de miljøbevisste, og er et ønske om å fremme en bærekraftig, lettvint tjeneste for mennesker på farten. Å «verve» kunder som ønsker å fremme bærekraftig praksis, men ikke vet helt hvordan slik som å reparer sko og klær de har fra før.   Resirkulering bidrar også til å fremme til FNs bærekraftsmål nr. 12. «Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. « Buss med cafe, lekse/språkhjelp Denne er tilbud til barn/unge/voksne som har et behov for ekstra lekse/språkhjelp. Spesielt er dette bra i de mest belastede bydelene med større andel innvandrer. Å gjøre slike tiltak gagner velferdsstaten på sikt. Som Birgitte Lande, generalsekretær i Redd Barna sa: «Investerer vi ikke i de 115.000 barnene nå, ved å styrke velferdsstaten, vil det koste mer på helse- og sosialbudsjettene i årene fremover». Dette vil også bidra til å fremme FNs bærekraftsmål Nr.4 «Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og veldig mange flere går i dag på skole enn for bare få tiår siden» Dusjbuss til sårbare mennesker Denne er rettet mot de mest trengende menneskene i samfunnet.  Det er ikke en menneskerett å ha tilgang på rent vann og sanitæranlegg, likevel ønsker jeg å skape et resurssterkt tiltak for sårbare grupper. Dette vil også bidra til å fremme FNs bærekraftsmål nr.6. «Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Hele 1 av 4 personer i verden har ikke tilgang til trygge drikkevannskilder. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold.» Bussene har også et hovedkontor som har et butikklokale i Skippergaten hvor de står parkert for å lades. Rent hypotetisk er flere av bussene i konseptet støttet av ulike hjelpeorganisasjoner og investorer som vil bidra med økt sanitær hjelp, statlig støtte og andre investorer som ønsker en mer bærekraftig konseptutvikling, samt mange ulike leverandører for å dekke ulike produkter/tjenester i de aktuelle bussene