Pakningsdesign med fokus på forebygging av biedøden

Hedda Fjellvang Melvold

Pakningsdesign med fokus på forebygging av biedøden

Konseptet baserer seg på å belyse tema om biedøden gjennom salg av frø og frøkuler. Heksagonformen er brukt som en rød tråd gjennom pakningsformatet og i designet. Målet er å inspirere flere til å plante mer for bier på tvers av kjønn og alder.