Lydbilde – Koblinga mellom lyd, bevegelse og visuell form

Håvard Bergo

Lydbilde – Koblinga mellom lyd, bevegelse og visuell form

Den praktiske delen av bacheloroppgava mi utforskar koblinga mellom lyd, bevegelse og ein visuell verden. Etter mykje utforsking, koding og leik endte prosjektet opp i eit teikneverktøy som tar i bruk lyd og bevegelse for å skapa eit grafisk verk.