Typografi, objekt, dimensjon – et utforskende samspill

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Typografi, objekt, dimensjon – et utforskende samspill

Prosjektet går inn i dybden på to sentrale områder innenfor fagdisiplinen grafisk design. En relasjon i møte med den typografiske form til objektets (tredimensjonale) form. Å utforske hvilke premisser som ligger til grunn i disse bestanddelene. Skriftfamilien Attåt Type knytter relasjonen og bruken av hverandre tettere sammen.