Her er jeg hjemme

Hanne G. Sagen

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Her er jeg hjemme
Oppgaven utforsker hvordan vi knytter oss til steder, og hvordan interiørarkitektur kan kompensere for manglende stedstilknytning og bidra til å styrke menneskers tilhørighet til boligen sin.