Sanselig Park - med hovedfokus på universell utforming

Hanna Stenseth

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Sanselig Park - med hovedfokus på universell utforming
I denne Bacheloroppgaven har det blitt utarbeidet et forslag til et offentlig bygg med fokus på universell utforming og sanselige opplevelser. I bygningen kan man sanse seg gjennom de ulike rommene for ulike opplevelser. Ved å føle, høre, smake, se og lukte. Det er lagt spesielt vekt på personer med synshemning og derfor er all kunsten følbar.