Antebellum

Haakon Mydland

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Antebellum
Hvordan ser verden ut etter en eventuell tredje verdenskrig? Antebellum er en dystopisk tv-serie om en verden som ikke har blitt helt ødelagt av krig, men har blitt tydelig preget.