La meg sove til sola snur

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - La meg sove til sola snur

"La meg sove til sola snur" er en egenkomponert forestilling med utgangspunkt i erfaringer fra barnevernsbarn. Fokuset har vært å komme i dybden på ulike temaer, sett fra barnas perspektiv. Ut fra materialet samlet inn gjennom samtaler og intervjuer, har vi laget en scenisk forestilling om å overleve i en vanskelig verden.