Det første hjemmet - Et boligkonsept for førstegangskjøpere i Oslo

Gitte Olsen Leine

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Det første hjemmet - Et boligkonsept for førstegangskjøpere i Oslo

Boligkonseptet er utviklet for førstegangskjøpere, tilpasset deres livssituasjon. Boligene er kun tilgjengelige for denne gruppen, som skal bidra til at flere førstegangskjøperne kan kjøpe sine første, egne boliger, uten kausjonist eller medkjøpere. Formålet er å skape gode boliger for en gruppe som boligmarkedet i dag ikke er tilrettelagt for.