Sosial møteplass for Oslos studenter

Gina Ringnes

Sosial møteplass for Oslos studenter

Konseptet fokuserer på å lage en møteplass for studenter i Oslo. Møteplassen er et studenthus bestående av fem ulike barer, samt et danse-/konsert lokale. Det positive ved å disse ulike bartypene under samme tak, er at studenter fra ulike universiteter og høyskoler kan møte nye bekjente på samme sted.