Tøyen Torg studentbolig

Frida Müller

Tøyen Torg studentbolig

I prosjektet er det utformet studentboliger med fokus på sosiale fellesområder for å fremme fellesskap og vennskap hos studentene. Prosjektet konkretiserer tiltak for ensomme studenter, og grep for deres bokvalitet i studentbolig.