Tøyen Torg studentbolig

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Tøyen Torg studentbolig

I prosjektet er det utformet studentboliger med fokus på sosiale fellesområder for å fremme fellesskap og vennskap hos studentene. Prosjektet konkretiserer tiltak for ensomme studenter, og grep for deres bokvalitet i studentbolig.