The Plastic Museum

Felicia Midborn

The Plastic Museum

Hur kan interiörarkitektoniska medel användasför att skapa en upplevelse som påverkar människor,samt förmedlar ett budskap om plastens miljöpåverkan?