Om hvorvidt kunnskapsformidling i markedsføring kan bidra til aksept og toleranse.

Emilie Wulff Skårild

Om hvorvidt kunnskapsformidling i markedsføring kan bidra til aksept og toleranse.

Etter en voksende interesse for merkevare og kartleggingsjobben som ligger bak suksess, har jeg brukt min fascinasjon over representasjon av skeive personer i mediene de siste årene til å undersøke eksisterende holdninger i samfunnet. Dette for å kunne si noe om kunnskapsformidling i markedsføring kan påvirke aksept og toleranse.